среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ploty PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Stawianie sztachety PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Plot PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu oraz proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ploty z Winylu na plot i furtkę sztachetowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane sztachetki z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy planowane balaski plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий